<< ข้อมูลส่วนตัว >>

 • ชื่อ ::
 • หนึ่งฤทัย 
 • นามสกุล ::
 • ศรีต่างวงษ์ 
 • ชื่อเล่น ::
 • nung 
 • เพศ ::
 • หญิง 
 • วันเกิด ::
 • ไม่เปิดเผย
 • ศาสนา ::
 • ไม่เปิดเผย
 • อาชีพ ::
 • ไม่เปิดเผย
 • ที่อยู่ ::
 • ไม่เปิดเผย
 • เบอร์โทรฯ ::
 • ไม่เปิดเผย
 • อีเมล์ ::
 • my_love_u_u@hotmail.com 
 • Msn ::
 • ไม่เปิดเผย
 • Icq ::
 • ไม่เปิดเผย
 • Yahoo ::
 • ไม่เปิดเผย
 • QQ ::
 • ไม่เปิดเผย