<< ข้อมูลส่วนตัว >>

 • ชื่อ ::
 • นน 
 • นามสกุล ::
 • ชื่อเล่น ::
 • นาจ 
 • เพศ ::
 • ชาย 
 • วันเกิด ::
 • 24 พศจิกายน 2528 
 • ศาสนา ::
 • พุทธ 
 • อาชีพ ::
 • ไม่เปิดเผย
 • ที่อยู่ ::
 • ไม่เปิดเผย
 • เบอร์โทรฯ ::
 • 0844714004 
 • อีเมล์ ::
 • n_sangtrong@hotmail.com 
 • Msn ::
 •  
 • Icq ::
 • ไม่เปิดเผย
 • Yahoo ::
 • ไม่เปิดเผย
 • QQ ::
 •